Sjajne boje, inovativni materijali, napredna tehnologija, preciznost I posvećenost detaljima, čine novi Calix CNA24 proizvod apsolutnog kvaliteta koji Vam pruža kafu vrhunskog kvaliteta, arome I ukusa.

Sirovina/Materijali kapsula za kafu

Materijal

Calix CNA24 su Nespresso* kompatibilne kapsule zaštićene proizvodnje, čiji se način proizvodnje formira na osnovu tehnoligije koja podrazumeva spajanje višestrukih slojeva različitih materijala.

Svaki materijal odgovara specifičnoj potrebi kapsule, koji im daje optimalne karakteristike.

Oblik kapsule za kafu

Oblik Calix CNA24 kapsule garantuje odličan mlaz kafe prilikom ekstrakcije, kao I odlično popunjavanje prostora za odlaganje kapsule, a sve to zahvaljujući odličnim karakteristikama.

Ulazne rupe za vodu

Postavljene na jednakom odstojanju, šest rupa za vodu su pozicionirane pod odgovarajućim uglom, tako da omogućavaju pravilno raspoređen tok vode kroz mlevenu kafu u kapsuli, čime se izbegava mogućnost bilo kakvog zapušenja.

Folija

Aluminijumska folija koja se koristi u proizvodnji Calix CNA24 podrazumeva savršenu perforaciju bez ikakvih oštećenja, što omogućava izvrsnu ekstrakciju kafe.

Pečatni prsten

Elastični zaptivni prsten koji spaja foliju I kapsulu omogućava savršeno prijanjanje na kapsulu I sprečava bilo kakvo kapanje pre I posle upotrebe kapsule.

Kvalitet kapsule za kafu

Calix CNA24 kapsula savršeno odgovara svim aparatima koje podržavaju Nespresso sistem, a trenutno se nalaze na tržištu. Proizvodnja kapsule podrazumeva visoku rezistentnost na kiseonik I vlagu I samim tim štiti mlevenu kafu I čuva sve njene arome I ukuse. Kapsula je prošla testove za nepropustljivost atmosferskog kiseonika I vodene pare, sa vrednostima nemogućim za detekciju, što nam dokazuje da je propustljivost toliko niska da je nije moguće izmeriti.

Rok trajanja kapsule za kafu

Labaratorijski testovi su pokazali da Calix CNA24 kapsula garantuje rok trajanja od oko 24 meseca*. Rok trajanja kapsule za kafu zavisi od karakteristika ambalaže od koje je kaspula napravljena, aluminijumskok poklopca, vrste kafe, granulacije mlevenja, procesa punjenja, kao I uslova skladištenja. Shodno tome je pravilo da se ovaj test izvodi u samoj pržionici kafe gde se odmah bira mešavina, kao I folija za zatvaranje kapsule.

*Ispitivanja su vršena na Nespresso kompatibilnim kapsulama, sa mešavinom koja sadrži 50% Arabike u bezgasnom stanju sa aluminijumskom folijom težine 30 mikrona.

VVTR Brzina prenosa vodene pare – Ukazuje na propustljivost  kapsule na vodenu paru pod uslovima koji podrazumevaju visoku temperature I visoku vlažnost vazduha, poznatiju kao tropski uslovi u toku 24 časa.

Rok trajanja – označava životni vek mlevene kafe u kapsuli u uslovima u kojima nema značajnijih promena.

*Definicije

O2TR Brzina prenosa kiseonika – Ukazuje na propustljivost atmosferskog kiseonika, koji se meri koliko kiseonika prolazi kroz kapsulu u toku 24 časa.

 Boje

Calix CNA24 je dostupna u 10 boja, zajedno sa istih 10 aluminijumskih folija. Kapsula prefinjenog I elegantnog izgleda koja vase uživanje u kafi dovodi do savršenstva.

Boje Calik CNA24 je dostupan u 10 sjajnih boja uz aluminijski disk u istoj nijansi. Kapsula elegantnog i profinjenog izgleda doprinosi da uživanje u kavi bude jedinstveno.